Gamtos simuliavimas IT problemoms spręsti Scena: Digital

Pasaulyje yra problemų kurias išspręsti standartiniais matematiniais metodais yra itin sunku. Netgi turint galingus kompiuterius, augant problemos sudėtingumui greitai pasiekiamas lygis, ties kuriuo atsakymo reiktų laukti metus ar dešimtmečius. Juokingiausia, jog tas pačias problemas primityvūs gyviai sugeba išspręsti be jokio vargo. Gal būt galime iš jų kažko išmokti?

Šios prezentacijos tikslas parodyti kad ir kodas gali tapti gyvu organizmu, o šis tapsmas ne tik įdomus, bet gali būti ir naudingu. Bus papasakota apie tradicinius metaeuristinius algoritmus ir jų pritaikymą.

Šarūnas Navickas