Mobiliūju programėliu kūrimAs visom plaformom Scena: Dirbtuvės / Workshops

Per dirbtuves išmokinsiu kaip su Xamarin programine įranga susikurti paprasta mobiliaja prohramėle. Jei toliau bus noro su mielu noru galėsime dar prikurti papildomo funkcionalumo

Vytautas Mikalainis