Alternatyvūs energijos šaltiniai ir kuro sintetinimas iš atmosferos pasitelkiant medžiagų inžineriją Scena: Analog

Pakalbėsiu apie tai, kaip tam tikra klasė medžiagų leidžia industriniais mastais įvairų kurą (vandenilį, angliavandenilius ir anglį) efektyviai ir tiesiogiai versti į elektros energiją bei sintetinti bet kokį angliavandenilinį kurą pasitelkiant tik saulės ar atominę energiją ir tuo pačiu mažinti anglies dioksido kiekį ore. Ir viskas be jokių judančių dalių.

Dalius Petrulionis