Server performance metrics and measurement Scena: Digital

Kaip pamatuoti kur tavo aplikacija stabdo ir Įrankiai performance troubleshootingui - Netflix Vector, USE Method by Brendan Gregg ir pan. TBD

Vytenis Darulis