Radialinis aibių atvaizdavimas Scena: Digital

Duomenis norisi atriekti ir palyginti. Kodėl gi neatriekus jų picą primenančia diagrama?

Panagrinėsime esamas aibių vizualizacijos paradigmas ir sudirbsime arba pagirsime live prototipą, kurį panaudojau bakalauro darbe. Panagrinėsime praktinius iššūkius atvaizduojant gyvenimiškus dalykus.

Gytis Taločka