Procesualumas programinės įrangos ir socialinių tinklų tyrimuose Scena: Analog

Išeities ir mašininio kodo analizė yra nepakankama programinės įrangos fenomeno raiškos kasdieniame gyvenime supratimui. Programinė įranga iš esmės yra procesuali, t.y. ji pasireiškia tik tuomet, kai yra vykdoma (angl. executing). Pavyzdžiais parodysiu mašininio kodo analizės ribotumus, kokių žinių apie PĮ ji gali suteikti ir kokių ne. Taip pat parodysiu kaip PĮ procesualumo analizė gali suteikti daugiau apimantį žinojimą apie PĮ, lyginant su kodo analize, net neturint priėjimo nei prie išeities, nei prie mašininio kodo.

Analogiškai PĮ tyrimams procesualumas aktualus ir socialinių tinklų analizėje. Papasakosiu kas yra socialinių tinklų analizė, kokie jos ribotumai ir kaip procesualumo įtraukimas gali kokybiškai padidinti tokiais tyrimais gaunamą žinojimą. Kartu pasvarstysime kokius tyrimus ir eksperimentus gali atlikinėti socialinių tinklų internetų šeimininkai.

Juozas Valenčius