Kajp rasze musu protewiai? Scena: /dev/random

Kodėl "w" raidė kelia tiek daug diskusijų ir kaip atsirado dabartinė abc

Vita Diemantaite