Keistų muzikinių instrumentų dirbtuvės Scena: Dirbtuvės / Workshops

Dirbtuves ves meškėnai iš "Meškėnų laboratorijos (M-LAB)". Atvešime vos prieš savaitę sukurto muzikinio instrumento protototipą. Dalyviai galės siūlyti tolesnes šio instrumento vystymo kryptis ir atrasti gal būt mūsų nenumatytus grojimo juo būdus. Taip pat konstruosime muzikinius instrumentus iš stovyklos aplinkoje rastų civilizacijos produktų: plastikinių butelių, skardinių, alaus kamštelių, dėžių, šakų ir visokio kitokio gėrio.

Meškėnai